Jak rozlicza się prosument? Nowy system rozliczania z zakładem energetycznym dla prosumentów 1 kwietnia 2022 r.
Jak rozlicza się prosument? Nowy system rozliczania z zakładem energetycznym dla prosumentów 1 kwietnia 2022 r.
Jak rozlicza się prosument? Nowy system rozliczania z zakładem energetycznym dla prosumentów 1 kwietnia 2022 r.

Jak wygląda stary system rozliczeń prosumentów?

W przypadku prosumentów:

 1. Korzystanie z systemu upustów (rozliczają ilościowo wyprodukowaną energię) 1:0,7 / 1:0,8,

 2. Nie ponoszą kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,

 3. Korzysta z obowiązującego systemu przez 15 lat,

 4. Rozlicza nadwyżkę energii przez 12 miesięcy,

 5. Ma możliwość dobrowolnego przejścia na rozliczenie w systemie net-billingu.

Na czym polega system opustów?

System opustów to bezgotówkowe rozliczenie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalacje i wprowadzonej do sieci. Rozliczenie zależne jest od wielkości instalacji:

 • instalacje do 10 kWp - prosument może odebrać 80% energii wprowadzonej do sieci,

 • instalacje powyżej 10 kWp - prosument może odebrać 70% energii wprowadzonej do sieci.

Do kiedy obowiązuje stary system rozliczeń prosumentów?

Dotychczasowy system rozliczeń prosumentów obowiązuje do dnia 31 marca 2022. Prosumenci, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do swojego zakładu energetycznego, czyli Operatora Sieci  Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w starym systemie opustów przez 15 lat. 

Kiedy wchodzi w życie nowy system rozliczeń?

Nowy system rozliczeń prosumentów zacznie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Na czym polega lub „Jak działa”  nowy system rozliczeń?

W przypadku prosumentów:

 1. rozliczanie w systemie net-billingu,

 2. poniesie koszt opłaty dystrybucyjnej zmiennej,

 3. będzie korzystał z systemu net-billingu przez 15 lat,

 4. rozliczanie wartości nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy,

 5. zwolnienie z konieczności odprowadzania podatku dochodowego PIT akcyzy i VAT (od rozliczanej energii).

Co to jest net-billing?

Net-billing to system rozliczania nadwyżek produkowanej energii na podstawie jej wartości (a nie ilości tak jak poprzednio). Net-billing będzie nas jako prosumentów zmuszał do świadomego zarządzania produkowaną energią w tym szczególnie do zwiększenia auto konsumpcji produkowanej energii.

Najważniejsze:

 • energia zużywana na bieżąco przez prosumenta nie podlega żadnym kosztom (podatkom opłatom etc.),

 • Za każdą kWh wprowadzoną do sieci prosument otrzyma wynagrodzenie,

 • Wartość 1 kWh energii wyceniana jest na bazie rynkowej ceny energii,

 • Wynagrodzenie jest zapisywane jako depozyt na indywidualnym koncie prosumenta,

 • Energię od sprzedawcy (OSD) możemy odkupić za środki zgromadzone na koncie,

 • Ponosimy koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, jest ona wyliczana, dla ilości energii pobranej z sieci. 

Zasady funkcjonowania net-billingu w Polsce można określić w następujący sposób:

Każdy prosument będzie posiadał indywidualne konto, na którym będą rozliczane nadwyżki energii wprowadzanej do sieci, a także pobór energii z sieci. 

Środki znajdujące się na koncie (pochodzące ze sprzedaży nadwyżek energii) to depozyt prosumencki. Depozyt przeznaczany jest na zakup energii elektrycznej od sprzedawcy (OSD) prowadzącego konto. Środki stanowiące depozyt mogą być rozliczane przez 12 miesięcy od dnia przypisania ich jako depozyt na koncie. 

Prosument może wygenerować na koncie nadpłatę (wartość energii wprowadzonej do sieci pokrywa z nawiązką wartość energii odkupionej od sprzedawcy). Wysokość nadpłaty zwracanej przez sprzedawcę (OSD) nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym. 

Jakie są etapy wprowadzania net-billingu w Polsce?

 • 01.04.2022 - 30.06. 2022 Wprowadzanie net-billingu i przejściowy system upustów,

Stary system upustów będzie stosowany w 3-miesięcznym okresie przejściowym. Pod koniec tego okresu wyprodukowane nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie energii z czerwca 2022 r. w tym momencie prosumenci przechodzą na system net-billingu.

 • 01.07.2022 - 30.06.2024 Net-billing na podstawie ceny miesięcznej energii,

W tym okresie wartość energii wprowadzanej do sieci będzie obliczana według średniej ceny rynkowej energii z poprzedniego miesiąca.

 • 01.07.2024 Net-billing na podstawie cen godzinowych.

Po tej dacie wartość energii wprowadzanej do sieci będzie obliczana według giełdowych cen godzinowych na rynkach dnia następnego. Cenę będą wskazywały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Wartość energii, którą odkupimy od sprzedawcy, będzie zgodna z jego taryfą.

Prosument wirtualny - co to?

Prosument wirtualny to odbiorca końcowy energii, który wytwarza energię z OZE na własne potrzeby. Jednak jego instalacja jest podłączona do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii do tego odbiorcy. 

Kiedy wchodzi w życie? Planowana data 2.07.2024 r.

Prosument zbiorowy - co to?

To odbiorca końcowy wytwarzający energię z OZE na potrzeby własne. Mikroinstalacja lub mała instalacja w tym przypadku jest przyłączona do sieci za pośrednictwem wewnętrznej instalacji budynku wielorodzinnego.

Kiedy wchodzi w życie? Planowana data 1.04.2022 r.

Źródło: https://www.gov.pl/attachment/47e43da4-8258-4844-b158-77f3f6b607b8

 

 


Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
+48 14 621 04 70bok@kwant.net.pl
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem
O nasOddziałyStrefa PracownikaKwant AppKontakt

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Kontakt

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem

O firmie

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Ważne informacje

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Copyright (c) 2023 Kwant Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.

Wersja 1.0.2