Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych – uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.
Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych – uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.
Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych – uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.

Uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych – kiedy jest wymagane?

Podstawą prawną w zakresie uzgadniania instalacji fotowoltaicznych pod względem przeciwpożarowym jest Ustawa Prawo Budowlane, której nowe brzmienie weszło w życie 19.09.2020 roku.
 
Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 3c […] do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej […] projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.
 
Oznacza to, że wszystkie mikroinstalacje o mocy powyżej 6,5 kW należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż., a także należy powiadomić Państwową Straż Pożarną o wykonaniu instalacji PV na danym obiekcie.

Co będzie podlegać uzgodnieniu?

 • charakterystyka pożarowa (właściwości pożarowe, reakcja na ogień elementów PV, oddziaływanie potencjalnego pożaru urządzeń instalacji na budynek),
 • wyposażenie urządzeń PV w środki ochrony przed pożarem, ochrona odgromowa, prowadzenie przewodów w obiekcie i klasa reakcji kabli na ogień,
 • informacja o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, a także przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań przez jednostki ratowniczo-gaśnicze (plan instalacji PV ze wskazaniem umiejscowienia urządzeń i legendą oznakowania graficznego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu),
 • oznakowanie budynku znakiem bezpieczeństwa – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

 

 

 
 

Dobra praktyka najważniejsza

Na dzień dzisiejszy nie znajdziemy w przepisach dokładnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych. Przyjęło się jednak, że obowiązuje „dobra praktyka”, która pozwala zniwelować ewentualne zagrożenia związane z powstaniem pożaru. Pojawiają się także nowe rozwiązania ograniczające niebezpieczeństwo związane z prądem stałym (DC) w instalacji. Jednym z nich jest przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa PROJOY, o którym pisaliśmy TUTAJ>>, a który posiadamy w swojej ofercie wraz z innymi modelami:

„Dobra praktyka” opisana została w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk. (LINK) Niektóre "przykazania" dekalogu:

 • jak instalować moduły PV na budynku uwzględniając jego architekturę i zabezpieczenia ppoż. (umieszczenie modułów w odpowiedni sposób względem ściany oddzielenia ppoż.),
 • jak wykonywać połączenia DC przy użyciu szybkozłączek, które są tego samego typu i producenta,
 • redukcja ilości połączeń DC,
 • jeśli to możliwe, przewody DC prowadzić w kanałach kablowych metalowych z eliminacją wszystkich ostrych krawędzi,
 • oznakować budynek zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712. Naklejkę należy umieścić w punkcie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, przy liczniku oraz przy głównym wyłączniku prądu – jeśli budynek go posiada,
 • oznakować w odpowiedni sposób trasy kablowe,
 • uszczelnić przejścia, przez które przechodzą kable w odpowiedni sposób materiałami ognioodpornymi, tak by zapewnić klasę odporności ogniowej przepustu, taką samą jak klasa odporności ogniowej przenikanego elementu,
 • w pobliżu falownika instalacji umieścić gaśnicę proszkową, 
 • informacje o przygotowaniu budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, np. plan instalacji PV na rzucie oraz przekroju budynku z zaznaczoną lokalizacją modułów, falownika oraz rozłącznika napięcia po stronie DC. Na takim planie powinny zostać oznaczone trasy prądu stałego pozostające pod napięciem oraz trasy przewodów prądu zmiennego.

Powyższe przykłady nie są w żaden sposób uregulowane przepisami, natomiast ich zastosowanie sprawi, że instalacja fotowoltaiczna będzie lepiej zabezpieczona, a ryzyko pożaru czy ewentualnego porażenia prądem elektrycznym ograniczone. Respektowanie „Fotowoltaicznego Dekalogu Dobrych Praktyk” ułatwi także uzyskanie uzgodnienia instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.

 
Źródła:
 
 
 
FOTOWOLTAICZNY DEKALOG DOBRYCH PRAKTYK – SBF POLSKA PV
 
 
 

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
+48 14 621 04 70bok@kwant.net.pl
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem
O nasOddziałyStrefa PracownikaKwant AppKontakt

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Kontakt

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
Skontaktuj się z Twoim opiekunem
Kontakt z Opiekunem

O firmie

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Ważne informacje

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Copyright (c) 2023 Kwant Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.

Wersja 1.0.2