Zakup produktów zawierających F-gazy
Zakup produktów zawierających F-gazy
Zakup produktów zawierających F-gazy

Zakup urządzeń zawierających F-gazy wymaga spełnienia kilku kluczowych formalności. Zgodnie z prawem kupujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia do zakupu takich urządzeń. Zachęcamy do zgłębienia szczegółów procedury nabywania produktów niehermetycznie zamkniętych z oferty Kwant HE.

1. Zakup produktów zawierających F-gazy

2. Certyfikat F-gazowy

3. Certyfikat F-gaz dla przedsiębiorców wymagania

4. Uprawnienia personalne w kontekście instalacji klimatyzacji i pomp ciepła

5. Wymagane dokumenty do zakupu produktów zawierających F-gazy

Zakup produktów zawierających F-gazy

F-gazy to skrót od "fluorowane gazy cieplarniane" w skład, których wchodzą przede wszystkim: wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki oraz gazy cieplarniane zawierające fluor.

Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych zostały wprowadzone w celu ochrony środowiska i zapewnienia właściwego montażu oraz obsługi urządzeń klimatyzacyjnych. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:

Produkty niehermetycznie zamknięte (czyli takie, w których Instalator uzupełnia czynnik chłodniczy) zawierające F-gazy nie mogą być zakupione bez odpowiedniego oświadczenia.

Produkty niehermetycznie zamknięte w ofercie Kwant HE zawierające F-gazy to m. in.:

Certyfikat F-gazowy

Wszystkie osoby zajmujące się obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub pomp ciepła, a także pracujące przy ich serwisowaniu, instalowaniu, naprawach lub demontażach, powinny być posiadaczami certyfikatu F-gazowego. Posiadanie tego certyfikatu jest konieczne do legalnego wykonywania wymienionych czynności. Aby uzyskać wymagane uprawnienia, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu w ośrodku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Bądź na bieżąco z ofertą szkoleń organizowanych przez Kwant HE i sprawdź najbliższe terminy szkoleń i egzaminów F-gaz.

Certyfikat F-gazowy jest dostępny w dwóch różnych wariantach:

  • Certyfikat F-gazowy personalny,
  • Certyfikat F-gazowy dla firm.

UWAGA! Osoby prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością (dotyczy to też organów powołanych do reprezentacji firmy, na przykład zarządu) nie mogą uzyskać certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców.

Certyfikat F-gaz dla przedsiębiorców wymagania

Aby uzyskać certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy należy spełnić kilka warunków:

  • Zatrudniać odpowiednią liczbę pracowników, którzy mają certyfikat dla personelu,
  • Zapewniać wymagane wyposażenie techniczne i stosować procedury dla właściwego wykonywania pracy,
  • Mieć system, który dokumentuje pracę personelu z certyfikatem.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, konieczne jest zdobycie certyfikatu zarówno dla personelu jak i dla przedsiębiorcy, abyś mógł świadczyć usługi dla osób trzecich spoza Twojej firmy, a nie tylko na jej potrzeby.

Uprawnienia personalne w kontekście instalacji klimatyzacji i pomp ciepła

Montaż urządzeń niehermetycznie zamkniętych powinien być wykonany przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, popularnie nazywany uprawnieniami F-gazowymi (wydany przez Urząd Dozoru Technicznego). Dlaczego to jest tak istotne? Jedynie specjalista z doświadczeniem w tym obszarze jest w stanie prawidłowo zamontować klimatyzację czy pompę ciepła, zapewniając szczelność instalacji i właściwą efektywność.

Brak certyfikatu F-gazowego może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi – zarówno wykonawca jak i pośrednik czy firma zlecająca instalację, a także ostateczny klient narażają się na kary finansowe.

Wymagane dokumenty do zakupu produktów zawierających F-gazy

Kto może kupić klimatyzator albo pompę ciepła? Każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jeśli posiada stosowny certyfikat FGAZ-P wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub składając stosowne oświadczenie, że zakupione urządzenia są przeznaczone do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Niehermetycznie zamknięte urządzenia klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi są sprzedawane użytkownikowi końcowemu (osobie fizycznej lub firmie bez certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców) wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione zostaną dowody (oryginały), że instalowanie urządzenia będzie wykonane przez uprawniony podmiot certyfikowany: 

  • Oświadczenie, że kupujący jest użytkownikiem końcowym,
  • Skan umowy na wykonanie usługi instalowania.

UWAGA! Jeżeli umowa jest zawarta z firmą, to firma musi mieć F-gaz dla przedsiębiorców. W sytuacji, gdy umowa zostaje podpisana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wymagany jest F-gaz dla personelu.

Dokumenty F-Gazy
Pobierz wymagane dokumenty F-GAZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie prześlij do swojego opiekuna handlowego lub na adres: bok@kwant.net.pl. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów pracownik KWANT HE odblokuje dla Ciebie możliwość zamawiania produktów objętych ustawą (pompy ciepła, klimatyzatory itp.) potocznie zwaną ustawa F-gaz.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.


Zobacz inne

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
+48 14 621 04 70bok@kwant.net.pl
O nasOddziałyStrefa PracownikaKwantAppKontakt

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Kontakt

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

O firmie

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Ważne informacje

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Copyright (c) 2024 Kwant Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.

Wersja 1.0.18